Politica de privacidad

În mod similar, „Catalina Anghel azúcar ´ Arte ®” este proprietarul bazei de date generate cu datele  de caracter personal furnizate de utilizatorii cu care se stabilește o relație de afaceri sau de afaceri și nu colectează date de la restul utilizatorilor paginii Web.

Utilizatorul autorizează tratamentul automatizat al datelor cu caracter personal furnizate, necesare pentru prestarea serviciilor convenite. Datele furnizate nu vor fi transferate în nici un caz către terți.

Informațiile personale colectate de la utilizatorii menționați la alineatul precedent sunt stocate în bazele de date deținute de „Catalina Anghel” care își asumă măsurile de natură tehnică, organizațională și de securitate care garantează confidențialitatea și integritatea de informații în conformitate cu dispozițiile legislației organice 5/1992, din 29 octombrie, ale prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal și ale altor legislații aplicabile.

 Utilizatorii pot exercita în orice moment dreptul de a accesa, rectifica și, dacă este cazul, anula datele lor cu caracter personal furnizate prin comunicare scrisă adresată Cursos@catalinaanghelazucararte.com
„Catalina Anghelazúcar ´ Arte ®” îşi rezervă dreptul, în orice moment şi fără notificare prealabilă a utilizatorului, de a modifica informaţiile sau condiţiile de pe site-ul web.

„Catalina Anghelazúcar ´ Arte ®” își rezervă în mod expres proprietatea intelectuală a tuturor elementelor care sunt integrate în https://www.catalinaanghelazucararte.com web și care au fost elaborate de către proprietarul său, fără excepție.

WhatsApp WhatsApp